Hyundai SantaFe 2019
CHI TIẾT
Tư vấn mua xe

Hyundai SantaFe 2019 cập nhật giá mới Tháng 03/2019 – Tăng 5 triệu đồng, nâng cấp cửa gió hàng ghế thứ 3

Trong tháng 3, Hyundai SantaFe 2019 được Hyundai Thành Công công bố giá mới cho 6 phiên bản Hyundai SantaFe. Mỗi phiên bản tăng 5 triệu đồng, và được nâng cấp cửa gió hàng ghế thứ 3 – Option trước đây chỉ có trên phiên bản Premium.

CHI TIẾT